Att köpa med mig

Att köpa bostad

Vad ska vi välja?

Att byta bostad innebär många funderingar och beslut. Hur och var vill du bo och till vilket pris. Det viktiga är att du tar dig tid och funderar på vad som passar dig bäst. En kombination av känsla och förnuft är ofta en bra utgångspunkt för ett beslut.

Jag som mäklare ser till att du inte faller i några gropar på vägen. Jag finns till för att hjälpa dig. Du har säkert många frågor som behöver svar.

Men först behöver du fundera på hur du vill att ditt nya boende ska se ut, vilka behov du har, vad du har råd med och hur utbudet ser ut just nu. Är det köparens eller säljarens marknad?

Jag förmedlar allt från bostadsrätter, villor, radhus, till fritidshus, gårdar och tomter.

Jag har en rejäl dos av både lokalkännedom samt ett stort kontaktnät i kommunen. Du ska känna att jag med stort engagemang hjälper dig att hitta rätt bostad. Du ska känna dig trygg och som kund är du alltid i centrum för mig. Det har varit ett motto för mig i hela mitt yrkesliv.
buy-bostad
1. Visningen
Jag har personliga och bokade visningar. Då kan ni i lugn och ro gå igenom bostaden i den takt ni önskar, känna er väl omhändertagna samt ställa frågor till mig. Jag värnar om säljarens integritet och bokar därför visningar med namn och telefonnummer.
2. Objektbeskrivning
För att du som köpare ska kunna få en snabb och korrekt uppfattning om ett intressant objekt har jag tillsammans med säljaren sammanställt en objektbeskrivning. I den tas alla viktiga fakta upp som rör fastigheten eller bostadsrätten. Objektbeskrivningen innehåller i stort sett allt som kan tänkas vara intressant för dig som köpare.

Alla uppgifter ska fastighetsmäklaren ha kontrollerat hos myndighet, banker och bostadsrättsföreningar etc.
3. Finansiering
Har du frågor om din finansiering och har frågor kring bolån, räntor och amorteringar? Då rekommenderar jag dig att du tar kontakt med din bank. De kan hjälpa dig så du är väl insatt inför finansiering och ev. budgivningar. Se till att du har ett lånelöfte. Vid köp av en fastighet tillkommer kostnader för lagfart och nya pantbrev. Lagfartskostnaden är 1,5 % av köpeskillingen och pantbrevskostnaden är 2 % av det nya pantbrevsbeloppet.
4. Budgivning
En budgivning kan uppstå när flera spekulanter är intresserade. Jag använder mig av öppen budgivning, den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanterna lämnar sina bud till mig och jag redovisar löpande det högsta budet till säljaren och övriga budgivare.
Efter avslutad budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.
Om någon lämnar ett bud efter avslutad budgivning men innan köpekontrakt undertecknas är jag som mäklare skyldig att framföra detta bud till säljaren som får ta ställning till om budet ska beaktas.
Säljaren har fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Det är säljaren som bestämmer till vem hen vill sälja och till vilket pris.
5. Undersökningsplikt
Köparens undersökningsplikt innebär att köparen ska utföra en sådan undersökning som är ”påkallad med hänsyn till bostadens skick och omständigheterna vid köpet”. Tanken är att bostaden säljs i befintligt skick och att köparen ska ta reda på bostadens fysiska skick. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. Idag ska alla fastigheter vara energideklarerade. När det gäller bostadsrätter är det viktigt att gå igenom föreningens ekonomi. Besiktningsprotokoll, energiprotokoll och föreningens ekonomi är handlingar du erhåller av mig vid visningen.
6. Kontrakt
Varken säljare eller köpare är bundna förrän ett köpekontrakt upprättats och är undertecknat av parterna. Jag gör iordning alla handlingar och går igenom kontraktet med säljare och köpare. I kontraktet dokumenteras alla överenskommelser. Det är viktigt att skriva ner allt som ingår i ett bostadsköp för att slippa framtida problem. Vid köpekontraktet betalas en handpenning som i regel är 10% av köpeskillingen. Vid detta tillfälle erbjuds köparen en kalkyl som grundas på köparens ekonomiska förhållanden.

Mellan kontraktsdag och tillträdesdag sköter jag alla kontakter med myndigheter och banken.
7. Tillträde
Tillträdet sker på mitt kontor eller på köparens bank. Jag meddelar er i god tid. På tillträdesdagen betalas resterande av köpeskillingen.
Andra saker du ska tänka på är:
• Kontakta leverantörer av el, vatten och avlopp, sophämtning, försäkringsbolag etc
• Anmäl adressändring
• Teckna en hem-villaförsäkring